Errare comunitariem est

Una de les errades més comuns a l’hora de planificar una activitat comunitària, es voler imposar una xerrada, acte o taller des del Centre de Salut. Quan això passa, hi ha un risc molt alt que l’activitat que s’havia preparat amb tanta antelació i amb tanta implicació dels professionals, pugui ser un gran fiasco. El…

Autocura i capital social en salut

L’EAP Sardenya participa  conjuntament amb la Fundació Salut i Envelliment i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau en l’estudi AEQUALIS. L’estudi ÆQUALIS pretén reduir les desigualtats en salut mitjançant una intervenció que promou l’autocura, l’alfabetització per a la salut i el capital social en persones grans que viuen en zones urbanes socio-econòmicament desfavorides. Es tracta…

Recomanacions PACAP

Des de la pàgina del Programa d’Activitats Comunitàries en Atenció Primària de la semfyc (PACAP) podem accedir a una bona colla de recursos interessants i imprescindibles per les activitats comunitàries. Per saber com començar un procés d’intervenció i participació des d’un centre de salut tenim tenim un document elaborat des del propi PACAP

L’Atenció Comunitària a l’EAP Sagrada Família

Sílvia Simó. Treballadora Social CAP Sagrada Família ens explica en un article publicat al Butlletí APSalut com s’ha organitzat l’Atenció Comunitèria a l’EAP Sagrada Família, centre docent de la nostra Unitat UDACEBA.

Rotacions externes

Les rotacions externes que realitzen els residents són, quan estan enfocades en aquest sentit, un bon lloc per aprendre in situ programes d’atenció comunitària. També ens visiten residents d’altres països que ens aporten coneixements d’altres realitats. Des d’aquest blog anirem publicant les experiències  que ens enriquiran segur! Rotació Externa a Moçambic